De bron: de bodem

Wie zorgt voor een goede bodem door middel van opslag van organische stof, zorgt voor biodiversiteit, bodemchemie en bodemstructuur. Hierdoor ontstaat een betere koolstofopslag in de bodem, betere plantengroei en uiteindelijk een beter klimaat.

Dit is een natuurlijk proces dat kan bijdragen aan het terugdringen van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. Het organisch stofgehalte van de bodem is daarnaast een van de belangrijkste indicatoren voor bodemvruchtbaarheid. De bron voor onze voedselvoorziening.

bron: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur – Advies: De bodem bereikt?!

Compost heeft de volgende eigenschappen:

  • Verhogen organische stofgehalte;
  • Verbeteren structuur en waterbergend vermogen;
  • Versterken van het bodemleven (ziektewering);
  • Verhogen mineralenbeschikbaarheid voor korte- en langere termijn;
  • Voorkomen van (wind)erosie.

Aan bovenstaande info kunnen geen rechten worden ontleend.