Omgevingsdialoog

Omgevingsdialoog – Meedenkgroep

Wij vinden het belangrijk om de wensen en belangen van alle buurtbewoners serieus te nemen, daarom hebben wij een meedenkgroep samengesteld met mensen uit de buurt. Met de meedenkgroep wil BioVerbeek meningen, ideeën en wensen ophalen. Daarnaast wordt er voor verschillende onderwerpen ook toetsing gevraagd aan de meedenkgroep. De meedenkgroep kan hun mening geven en ideeën uiten over de verschillende onderwerpen, maar kan geen bindend advies geven. De aanbevelingen van de groep worden meegenomen in onze overwegingen. Van elke bijeenkomst met de meedenkgroep wordt een verslag gemaakt. De meedenkgroep bestaat uit:

  • Lei Geelen: oud-voorzitter van de buurtvereniging
  • John Haanen: aangemeld als buurtbewoner en woont aan de beoogde uitvalsroute.
  • Huub van Lipzig: aangemeld als buurtbewoner en woont aan de beoogde uitvalsroute. Huub is ook betrokken bij de dorpsraad in Velden maar zit op eigen titel in de meedenkgroep.
  • Wiel van Bergen: zit voor persoonlijk en het gezamenlijke belang in de meedenkgroep.
  • Roel Lommen: zit in de meedenkgroep op persoonlijke titel en hij wil graag zijn steentje bijdragen voor zowel de buurt als de bedrijven.
  • Peter Deriks, namens Viduro: hij is gespreksleider en voorzitter van de meedenkgroep.
  • Fons Verbeek: eigenaar BioVerbeek
  • Leo Verbeek: eigenaar BioVerbeek

Praatplaat Biomeiler

BioVerbeek heeft samen met de meedenkgroep een praatplaat en video ontwikkeld waarin we laten zien hoe we omgaan met de thema’s die er in de buurt leven zoals geur en infrastructuur. De praatplaat en verdere achtergrondinformatie vind je hier.

Omgevingsdialoog – Bijeenkomsten

Bezoeken Upcycling Gemert
In augustus 2018 heeft BioVerbeek samen met buurtbewoners drie bezoeken gebracht aan Upcycling Gemert. Dit is een voorbeeldbedrijf voor onze Biomeiler en op dit moment het enige bedrijf wat te vergelijken is met de Biomeiler zoals beoogd in Schandelo. In den lande liggen wel grote composteerbedrijven, echter wordt hier geen of bijna geen warmte gewonnen. Familie van den Boomen heeft op de drie avonden uitleg gegeven over hoe hun Upcycling werkt en wat hun doel was met de Upcycling, namelijk het verminderen van het vochtgehalte in de champost. De warmte die hierbij vrij komt is voor hen een “bonus”. Bij een Biomeiler wordt gebruik gemaakt van dezelfde techniek, echter is de winning van de warmte het hoofddoel. Op de avonden hebben de buurtbewoners zich samen met ons kunnen oriënteren. Bij Upcycling Gemert hebben we mogen zien, horen, voelen en ruiken hoe het er aan toe gaat. Het verslag van de bezoeken kun je hier teruglezen.

Informatieavond uitbreiding kas

Op 16 oktober 2018 heeft BioVerbeek een bijeenkomst voor de buurt georganiseerd, omdat wij de buurt graag goed willen informeren over onze plannen omtrent de uitbreiding van de kas. Bovendien wilde BioVerbeek de buurt de gelegenheid geven om vragen te stellen. Op de avond zijn er veel vragen gesteld over de uitbreiding van de kas maar ook over de beoogde realisatie van de Biomeiler. Het verslag van die avond kun je hier teruglezen.

Aan bovenstaande info kunnen geen rechten worden ontleend.